Praktijk-ICT
We Care for you
 
 
 
 • Medicom® voor huisartsengroepen.
 • Medicom en haar gebruikers opereren vanuit een heldere visie en missie, die gebaseerd is op de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en de richting waarin het huisartsenvak zich ontwikkelt.
  Het nieuwe Medicom is onderdeel van het eHealth Information Concept®, het ICT-concept voor samenwerkende zorgverleners. Praktisch betekent dit dat er locatieonafhankelijk gewerkt kan worden. De patiënt-, medische- en medicatiegegevens zijn beschikbaar voor alle zorgverleners die op dezelfde eHealthServer® werken. Zij beschikken dus over dezelfde, meest actuele gegevens. Een module voor dienstwaarneming is standaard aanwezig. De arts houdt de controle doordat hij zelf kan instellen wie inzage heeft in welke gegevens. In het kader van de privacy wetgeving zijn er in Medicom veel mogelijkheden gecreëerd voor het geheel of gedeeltelijk afschermen van gegevens.
  Het huisartsengroep-informatiesysteem Medicom biedt complete ondersteuning van de huisartsengroep. De uitgebreide functionaliteit is in te delen in zes groepen:
  • Planning
  • Zorg
  • Communicatie
  • Financiën
  • Managementinformatie
  • Informatievoorziening
   
   
   
   
   
  Praktijk-ICT is een onderdeel van © Mana Computer Service Tel:0165565653 info@praktijkict.nl