Praktijk-ICT
We Care for you
 
 
 
 
 
MicroHIS X is het volledig vernieuwde Eerstelijnszorgsysteem van iSOFT. De X-factor versie bevat alle sterke punten van het huidige MicroHIS met daarbovenop veel extra’s.
 

Snelheid, intuïtie en design

De X in MicroHIS X staat voor versie 10, maar vooral ook voor de X-factor. MicroHIS X is het volledig vernieuwde Eerstelijnszorgsysteem van iSOFT. De X-factor versie bevat alle sterke punten van het huidige MicroHIS met daarbovenop veel extra’s.

MicroHIS X en snelheid
MicroHIS X is ontworpen voor een efficiënte consult- en praktijkvoering. De nieuwe database van MicroHIS X zorgt voor een zeer snelle gegevensverwerking en biedt de gebruiker optimale werksnelheid: u navigeert door de applicatie met een minimum aantal klikken. Vanuit MicroHIS X kunt u bijvoorbeeld met één klik de prestatie-indicatoren exporteren (nu al: DM, COPD & CVR).

Nieuwe patiënten voert u snel en overzichtelijk op één scherm in. Vanuit diverse schermen kunt u data moeiteloos overzetten naar Excel, o.a. voor een adressenbestand. Met MicroHIS X kunt u onder werktijd uw tabellen aanpassen (bijvoorbeeld een onderzoek of een M&I tarief) terwijl iedereen gewoon doorwerkt. Onderzoeksresultaten zet u met één klik in de tijd uit, zowel in grafiek- als tabelvorm.

MicroHIS X en intuïtie
MicroHIS X is zo ontworpen dat u als bestaande en nieuwe gebruiker intuïtief uw weg vindt. Door de visueel aantrekkelijke navigatiestijl ziet u altijd waar u bent en waar u naartoe gaat. Vanuit het nieuwe hoofdscherm zijn er negen hoofdroutes die u op logische en gebruiksvriendelijke wijze door MicroHIS begeleiden. Via de fraai vormgegeven kopregel kunt u relevante patiëntgegevens direct inzien. Zo ziet u in de kopregel op het voorschrijfscherm allergieën en contra-indicaties en op het onderzoekscherm belangrijke uitslagen als bloeddruk en kreatinineklaring. Afwijkende of ontbrekende gegevens worden daarbij direct herkenbaar in het rood getoond.

MicroHIS X heeft een nieuwe gebruikersvriendelijke oplossing voor het Episode Gericht Registeren (EGR). De hiervoor benodigde gegevens zijn vanuit alle relevante schermen toegankelijk en direct aan de gewenste episode te koppelen. Met MicroHIS X is het ook mogelijk om één of meerdere deelcontacten naast elkaar in het werkblad te onderhouden en ‘SOEP-blokken’ te koppelen aan relevante episodes (met of zonder attentiewaarde). Dit is inclusief registratie van de juiste verrichting.

MicroHIS X en design
Het design van MicroHIS X heeft iSOFT in samenspraak met gebruikers ontworpen. Deze nieuwe look & feel is vertrouwd, maar vooral ook stijlvol en innovatief vormgegeven. Een goed voorbeeld hiervan is de nieuwe teksteditor in het correspondentiescherm waarmee u teksten naar wens kunt opmaken. De uniforme en overzichtelijke presentatie van gegevens alsmede de mogelijkheid om zelf een kleurstelling voor MicroHIS te kiezen maakt het werken met MicroHIS X extra aantrekkelijk.

Toekomstbestendige praktijk

  • MicroHIS X biedt u en uw zorggroep de totaaloplossing voor de chronische zorg
  • Grote groepen gebruikers kunnen moeiteloos ondersteund worden met MicroHIS X
  • Met MicroHIS X bent u voorbereid op aansluiting op het LSP in 2010
 
 
 
 
 
Praktijk-ICT is een onderdeel van © Mana Computer Service Tel:0165565653 info@praktijkict.nl